Hoppa till huvudinnehåll

Dina uppgifter är trygga

Föregående Nästa

Så hanterar Scenkonstbolaget i Östergötland personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

24 maj 2018

Scenkonstbolaget i Östergötland, det vill säga Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst, vill att du som kund och publik ska känna dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter du lämnar ut till oss.

Från den 25 maj 2018 gäller en ny lag om hur personuppgifter ska hanteras – dataskyddsförordningen GDPR. Syftet med lagen är att stärka skyddet av dina personuppgifter. I samband med denna förändring gör vi en stor genomlysning av hur vi hanterar personuppgifter inom Scenkonstbolaget.

En personuppgift är till exempel namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer eller en bild där personen går att identifiera. I Scenkonstbolaget behöver vi dina personuppgifter för att kunna ge dig service. Vi använder dem bara till sådant som har med Scenkonstbolagets verksamhet att göra och lämnar inte ut eller säljer dina uppgifter till något annat företag. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi samlar inte in information utan att du vet om det. Publik som är med på en bild och/eller i en text i annonser och i sociala medier får skriftligt godkänna sin medverkan. Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida

Hur vi använder dina personuppgifter
Så här använder vi uppgifterna:
  • För att ge dig information om våra konserter och föreställningar via nyhetsbrev och e-post, samt i tryckta utskick.
  • I systemen för bokning och biljettförsäljning.
Dina rättigheter

De registrerades rättigheter >> Om du vill fråga något om vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via gdpr@scenkonstostergotland.se.

Vid frågor

Du kan också kontakta oss med brev till adressen:

Scenkonstbolaget i Östergötland Box 2287 600 06 NORRKÖPING


DelaLäs mer