Hoppa till huvudinnehåll

Scenkonstbolaget i Östergötland AB

I Scenkonstbolaget i Östergötland AB ingår Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern.

Vid årsskiftet 2015/2016 trädde Scenkonstbolaget i Östergötland AB i kraft. I bolaget ingår Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern. Pia Kronqvist är bolagets vd. Hon leder också tillfälligt den operativa verksamheten vid Norrköpings Symfoniorkester, som håller på att rekrytera ny verksamhetschef och konstnärlig ledare.

Sammanlagt har Scenkonstbolaget ca 200 fast anställda och omsätter ca 200 mkr per år. Ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. I samband med beslutet om bildandet (april 2014) gav de Scenkonstbolaget uppdraget att:

* långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som idag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen
* kulturen ska nå fler och därigenom stärka länets attraktivitet
* säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden
* freda den konstnärliga verksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn

Ur SONs uppdrag:
  • Norrköpings Symfoniorkester ska spegla den symfoniska repertoaren i hela sin bredd på en konstnärlig nivå som uppmärksammas nationellt och internationellt. Svenska och nordiska tonsättare ska ha en framträdande position. Solister och dirigenter på hög internationell nivå ska engageras.
  • Verksamheten för barn och unga är ett stort och prioriterat område för SON. I uppdraget ligger att denna verksamhet ska komma ännu fler barn i kommunen och i länet till del.
  • Norrköpings Symfoniorkester ska genom programutbudet möta en publik och en omvärld i ständig förändring. SON ska visa öppenhet och eftersträva dialog, och vara en resurs för länets kulturliv och stimulera till verksamhet i hela regionen.

Mer information finns i årsredovisningen för Norrköping Symfoniorkester.


Läs mer