Hoppa till huvudinnehåll

Klarinettkvintetter

15.00 - Saturday 19 September 2020
Crusellhallen, Linköping


Föregående konsert Nästa konsert

Kammarmusik med SON i Linköping

Biljettsläpp 25 augusti!

I kammarmusiken kommer man både musiken och musikerna nära. Möt musiker ur SON i program som de själva valt. 

Konserten ges i Crusellhallen i Linköping, med begränsad publik och gles sittning för allas trygghet.

 

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
​Klarinettkvintett B-dur (KAnh91) (Completed by Robert D. Levin) (1787)
Allegro

Det är inte ovanligt att tonsättare lämnar påbörjade verk ofullbordade. Skälen kan vara många, i synnerhet hos en så produktiv tonsättare som Mozart: självkritik, tidsbrist, andra verk som pockar på uppmärksamhet. Varför han inte fullbordade första satsen till en Klarinettkvintett i B-dur, vet man inte – och kanske fullbordade han den ändå. Det bevarade manuskriptet slutar tvärt längst ner på sidan, som om det skulle ha kunnat finnas en fortsättning på nu förlorade ark. Nu finns det bra 93 takter kvar, resten av satsen har i detta fall fullbordats av Robert D. Levin. Länge ansågs denna allegrosats ha skrivits 1787, alltså två år före den faktiskt fullbordade, fyrasatsiga Klarinettkvintetten i A-dur (K581), men senare undersökningar av vattenstämplar etc på notpapperet visar att den snarare skrevs 1790-91, och alltså skulle ha blivit hans Klarinettkvintett nr 2. I alla händelser kan man utgå från att även detta verk skrevs för hans favoritklarinettist och frimurarbroder Anton Stadler.

Max Reger 1873-1916
Klarinettkvinett A-dur op 146 (1916)
Moderato ed amabile
Vivace
Largo
Poco allegretto

När tonsättare skriver kammarmusik för en blåsare och tre-fyra stråkar, ligger det nära till hands att blåsaren får en solistisk roll, och att musiken blir någon storts concertino. Men Max Reger var medveten om risken och gjorde vad han kunde för att sammansmälta alla instrumenten i ett moget och fulländat kammarmusikverk. Reger skrev sin Klarinettkvintett under sitt sista levnadsår, och det blev hans allra sista kammarmusikverk – nu visste han verkligen vad han gjorde. De fyra satserna är nära släkt med varandra genom likartat tematiskt material, däremot är satsernas karaktär mycket olika. I första satsen (älskvärt) kan man njuta av intima diskussioner mellan violin och klarinett. Andra satsen är ett scherzo i b-moll, men känns ändå måttligt. Den undersköna långsamma satsen går i E-dur. Finalen utvecklas till ett tema med variationer. Det är ett mycket intensivt och intimt verk, fullt av romantisk lidelse.

Heinrich Baermann 1784-1847
Klarinettkvintett nr 3 op 23 (1815?)
Adagio

Manuskriptet, som traditionellt tillskrevs Richard Wagner, hittades 1922 och 1926 publicerades det under Wagners namn i Breitkopf & Härtel Edition. 1964 avslöjades den rätta källan till arbetet och 1971 publicerade Breitkopf & Härtel verket under Baermanns namn. Heinrich Baermann var en av sin tids viktigaste klarinettister.

  • Kvintetten. Foto: Maria Hovberg/SON
    Kvintetten. Foto: Maria Hovberg/SON

Dela


AKTUELLT

Senaste nytt om konserterna

​Information om biljetter, abonnemang samt SONs digitala scen.

AKTUELLT

SONs digitala scen

Här hittar du alla aktuella inspelade konserter.