Hoppa till huvudinnehåll

Scenkonst Öst

I Scenkonst Öst ingår Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern.

Scenkonst Öst AB började verka årsskiftet 2015/2016. Vd är Pia Kronqvist.

Sammanlagt har Scenkonst Öst omkring 200 fast anställda och omsätter ca 200 mkr per år. Ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

Uppdrag från ägarna

Scenkonst Öst har som uppdrag från sina ägare att:

  • långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som idag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen
  • kulturen ska nå fler och därigenom stärka länets attraktivitet
  • säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden
  • freda den konstnärliga verksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn
Norrköpings Symfoniorkester

SON har egna ägardirektiv. Ur uppdraget:

  • Norrköpings Symfoniorkester ska spegla den symfoniska repertoaren i hela sin bredd på en konstnärlig nivå som uppmärksammas nationellt och internationellt. Svenska och nordiska tonsättare ska ha en framträdande position. Solister och dirigenter på hög internationell nivå ska engageras.
  • Verksamheten för barn och unga är ett stort och prioriterat område för SON. I uppdraget ligger att denna verksamhet ska komma ännu fler barn i kommunen och i länet till del.
  • Norrköpings Symfoniorkester ska genom programutbudet möta en publik och en omvärld i ständig förändring. SON ska visa öppenhet och eftersträva dialog, och vara en resurs för länets kulturliv och stimulera till verksamhet i hela regionen.

Mer information finns i årsredovisningen för Norrköping Symfoniorkester.


Läs mer